Pozvánka: Členská schůze a předsezónní beseda s hráči a vedením FCHK

Pozvánka na ustavující členskou schůzi spolku VOTROCI 2000 a předsezónní besedu s hráči a vedením FC Hradec Králové

Vážení členové, fanoušci a přátelé našeho klubu, dovolujeme si Vás pozvat na ustavující volební členskou schůzi spolku VOTROCI 2000, která se uskuteční ve středu 24. února 2016 v Malšovickém A-sportu. Restaurace je zajednána na 15,30 hodin. Začátek by měl být nejpozději v 16 hodin.
Žádáme proto každého člena, aby si udělal čas, přišel a stal se tak signatářem nového spolku vzniklého transformací občanského sdružení VOTROCI 2000. Organizace, která v minulém roce oslavila 15 let existence a stala se trvalou součástí života našeho FC Hradec Králové. Přítomnost každého člena je důležitá. Tato schůze musí být usnášeníschopná, připomínáme ! Pohoštění pro členy zdarma !
Po skončení akce a malé přestávce bude v 18,30 hodin následovat tradiční předsezonní beseda s novými hráči a vedením klubu. Proto žádáme nečleny spolku, aby nepřicházeli dříve než v 18,15 a tím nedošlo ke kolizi s účastníky volební schůze, která bude cca kolem 18. hodiny vrcholit. Děkujeme a těšíme se na Vaši hojnou účast.
S pozdravem za všechny Votroky 2000, výbor.

Program volební členské schůze občanského sdružení VOTROCI 2000
svolané na 24.února 2016 v 15,30 hod. do restaurace A-sport v Hradci Králové

 1.  Prezentace a uvítání členů VOTROCI 2000 ( začátek v 15,30 hodin)
 2. Volba mandátové a návrhové komise ( 16,00 hodin)
 3. Zpráva o činnosti organizace za období od poslední členské schůze
 4. Zpráva o hospodaření za kalendářní rok 2015
 5. Diskuze
 6. Občerstvení , placení příspěvků
 7. Zpráva kontrolní komise o kontrole hospodaření za rok 2015
 8. Návrh hospodaření a plán činnosti na další volební období
 9. Změna občanského sdružení na zapsaný spolek
 10. Volba nového výboru zapsaného spolku VOTROCI 2000
 11. Volba kontrolní komise zapsaného spolku na příští 2 roky
 12. Návrh usnesení členské schůze, hlasování
 13. Závěr 18,10 hodin