Ano, teď už tomu věříme, děkujeme zastupitelé!

Vážení fanoušci,
nastala jistě historická chvíle, kdy po 19 letech “závazného” slibování městskými zastupiteli, dorážíme do cíle a konečně “vyjedou bagry”. Cesta k tomuto okamžiku byla dlouhá a trnitá, až se nakonec povedlo ji zdolat. Samozřejmě ještě chybí podpis smlouvy s vítěznou firmou, ten by však měl být pouze formalitou. Je zajímavé, že toto zastupitelstvo, ač rozhádané s rozpadlou vládní koalicí, dokázalo tak jednoznačně ,napříč politickým spektrem, tento poslední krok odsouhlasit. Nezbývá než poděkovat všem, kteří tomu dali zelenou.

První poděkování patří ing. Bláhovi. Dokázal se svými kolegy najít systém a směr , jak posunout problém do finále a tím ho jednou provždy vyřešit. Nejdříve zrušil stavbu dvou tribun stadionu, na kterém pracovalo 8 let minulé zastupitelstvo v čele s Jindrou Vedlichem. To se v první chvíli zdálo jako katastrofa. A my podlehli dojmu, že nová vládní koalice chce celou výstavbu hodit do kopru, zrušit ji. Opak byl pravdou a po 2,5 letech tu máme komplexní stavbu celé fotbalové arény včetně multifunkčního vybavení v jeho tribunách. Zdá se to jako neuvěřitelný happyend. Ano, stavba jistě bude mít své úskalí a možná, že dojde k dalším změnám nebo doplněním projektu. Všechno by ale mělo směřovat k jedinému cíli, dokonalé stavbě, která bude chloubou našeho města.

Děkujeme vedení Města v čele s primátorem Hrabálkem, který se zachoval jako tvrdý štít proti odpůrcům při jednáních a mediálních vystoupeních. Speciální poděkování od nás pak patří Luboši Štěpánovi za jeho letitou podporu, Láďovi Škorpilovi za jeho stranickou neposlušnost při předešlých klíčových rozhodnutích a na závěr ještě jednou Jiřímu Bláhovi, kterého považujeme za hlavního konstruktéra úspěchu. Za člověka, který vše zosnoval až k tomuto konečnému rozhodnutí.

Děkujeme, za všechny fanoušky Votroků.

S pozdravem výbor Votroci 2000.