Ve středu se uskutečnila beseda fanklubu a setkání s vedením klubu!

Dne 4. března se na avizované předjarní schůzi sešla zájmová veřejnost se zástupci FC Hradec Králové.

Před samotnou schůzí proběhlo setkání členů fanklubu Votroci 2000. Jeho výbor se sešel v usnášeníschopné většině: Kotouček, Roman, ing. Sedunka, ing. Feix, Šustr, Jakoubek. Omluven byl Nymsa.

Zde bylo podle plánu probráno následující:

  • Konsolidace členské základny Votroci 2000 – z fanklubu byli rozhodnutím výboru uvolněni neaktivní, dlouhodobě neplatící členové. Zpráva jim bude podle dispozic dodána.
  • Nové členské karty – k výročí 20 let fanklubu budou vydávány nové členské průkazky. Tyto karty získají noví členové a po zaplacení příspěvku na rok 2020 i ti stávající. Staré karty zůstávají nadále v platnosti. Karty budou mít stejná pořadová čísla.
  • 20 let Votroci 2000 – k příležitosti výše zmíněného výročí bude v říjnu 2020 uspořádána velká akce pro všechny přátele klubu FC Hradec Králové. Místo konání spolu s dalšími informacemi bude včas zveřejněno.
  • Letní turnaj malé kopané – podle situace se fanklub Votroci 2000 pokusí zorganizovat letní turnaj malé kopané, a to v Kuksu.
  • Akce “Votroci sobě” – výbor fanklubu odhlasoval podporu akce “Votroci sobě”, organizované FC HK. Votroci 2000 pořídí pole v hodnotě 10 000 Kč. Finance budou získány individuálním příspěvkem členů.

Po ukončení schůze fanklubu následovalo vlastní setkání s představiteli FC Hradec Králové sportovním ředitelem Jiřím Sabouem, hlavním trenérem Zdeňko Frťalou, tiskovým mluvčím Michalem Petrákem, dále se pak za kabinu zúčastnili kapitán Jakub Martinec a nová akvizice týmu Jan Mejdr.

Vše podstatné co se probíralo a o čem se diskutovalo najdete na webových stránkách našeho klubu pod odkazem ZDE!