Setkání členů fanklubu VOTROCI 2000 a beseda s vedením, trenérem a hráči

Dne 16.7.2019 se v restauraci A-Sport v Malšovicích konalo již tradiční setkání fanoušků FC Hradec Králové s hráči, trenérem a vedením klubu, jemuž předcházela mimořádná schůze členů fanklubu Votroci 2000. Té ještě navíc předcházela schůze samotného výboru. Na mimořádné členské schůzi byl předsedou po 2 letech znovu zvolen Jan Kotouček.

Zpráva ze schůze výboru VOTROCI 2000, z.s.
Za výbor VOTROCI 2000 se zúčastnili pánové Ing Sedunka, Nymsa, Šustr, Roman, Feix a Kotouček, který se sice z výboru omluvil,aby nakonec dorazil až na závěr výborové schůze. Kontrolní komisi vytvořily dámy Kindlová a Kieslichová.

V rámci výboru se hodnotily výsledky práce za uběhlý půlrok – úspěšně obnovená spolupráce s vedením FC HK, z níž vzešlo dohodnutí slevy na permanentky 50% ,slevy 25% na nákupy v klubovém fanshopu a slevy na zájezdy venkovních utkání pořádaných klubem. Toho mohou nově využít všichni řádní členové VOTROCI 2000. Dále se dohodla účast na dobročinné sbírce fanoušků na rodiny s hendikepovanými dětmi, tvorba choreografií apod. Na přetřes přišla i vize fanklubu do nadcházející sezóny 2019/2020, kde lze zmínit mimo jiné především nutnost vyjednat s FC HK (lépe řečeno vyjádřit názor), kde by měl A tým Votroků hrát mistrovská utkání během očekávané výstavby nového stadionu a to tak, abychom nejezdily daleko a utkání byla dostupná pro všechny fanoušky. Řeč se stočila i na konsolidaci členské základny (aktualizace kontaktů na členy; vyloučení těch, jež dlouhodobě neplatí či zkrátka nemají zájem nadále ve fan-clubu setrvat). V rámci schůze proběhlo i samotné hrazení příspěvků.

Zmíněn byl i vztah VOTROCI 2000, z.s. k nově vzniklému fanouškovskému tělesu, jmenovitě k Černobílé tribuně. Po diskuzi a rozebírání situace jsme se usnesli na tom, že je potřeba prodiskutovat situaci s vedením klubu, tak, aby nedocházelo ke střetu zájmů a VOTROCI 2000 nebyli v nevýhodné pozici směrem k veřejnosti, což se momentálně děje. Černobílou tribunu chápeme jako akci několika fanoušků v čele s p. Řehounkem, kteří nesouhlasili s naším kritickým postojem vůči bývalému vedení klubu a náš fan-club opustili. Rebelii proti bývalému vedení klubu mohli těžko podporovat, protože byli s jeho členy spjati pracovně nebo po ekonomické stránce a tudíž si nemohli dovolit vystupovat proti, přišli by o své pozice a benefity. Černobílá tribuna vznikla na požadavek a za podpory bývalého vedení klubu s cílem zdiskreditovat náš tradiční, příští rok již 20 letý, fan-club VOTROCI 2000. To je fakt, který nejde jen tak přejít. Tak i Černobílou tribunu chápeme. Proti jejich činnosti nic nemáme, jsou to fandové jako my, ale aby měli momentálně stejnou pozici v klubu jako náš fan-club, se nám nelíbí. VOTROCI 2000 byli vždy nezávislou demokratickou organizací. Na celkovém rozvoji a dobrých výsledcích FC Hradec Králové nám velmi záleží. Věříme, že momentální situace našeho klubu je přechodný stav před naší cestou vzhůru ve všech směrech, včetně stadionu. S novým vedením klubu chceme spolupracovat a nové změny ve vedení,především odchod p. Šedivého, chápeme jako novou cestu vývoje a odstranění posledních bariér ve spolupráci mezi fanoušky a jejich klubem.

Co se týče konkrétních závěrů ze schůze výboru:

• na vlastní návrh úřadujícího předsedy Ing. Sedunky byl jím navržen předseda nový s tím,ž on odstoupí a zůstane pouze členem výboru nebo budoucím 2. místopředsedou.

• probíhala diskuze a volba, hlasováním byl zvolen novým předsedou Jan Kotouček, ten po svém příchodu na jednání byl se situací seznámen a po krátkém zamyšlení a diskuzi svou novou funkci přijal. Stal se po třech letech opět předsedou. Fanklub tímto děkuje odstoupivšímu Ing. Sedunkovi za jeho 2 letou práci. Ostatní členové výboru zůstali stejní.

• výbor se usnesl na termínu, do kdy musí členové VOTROCI 2000 uhradit příspěvky, aby získali nárok na slevy vyjednané s klubem – tímto datem je 31.12. letošního roku (po této uzávěrce bude soupiska hradicích členů odevzdána klubu). Toto rozhodnutí se stává platným od 1.1.2020.

• výše členských příspěvku se nemění – dospělý 300 Kč; dítě do 15 let (včetně) 0 Kč; důchodci a studenti (do 26 let včetně) 150 Kč.

• K práci kontrolní komise: komise seznala, že účetní doklady sedí a účetnictví je vedeno správně . Bude pouze doplněno o doklad, který dodá Ing. Zvolánek (nahradí proforma fakturu po zaplacení) předsedovi.

Beseda fanoušků s hráči a vedením klubu FC Hradec Králové začala v 18:00.

Po ukončení schůze výboru se volně přešlo k besedě mezi fanouškovskou veřejností a klubem. Za klub se zúčastnili následující pánové: trenér Frťala, útočník Prekop,o Kvída a ředitel p. Sabou. Besedu vedl Michal Petrák – mluvčí klubu. Beseda byla volnou formou , otázky a odpovědi.
Probíralo se vše od toho, kde bychom mohli hrát v době přestavby stadionu, až po ambice klubu v nadcházející sezoně. Ředitel nám oznámil, že kádr ještě posílí Christian Frýdek. Po odchodu p. Šedivého pak přijde nový obchodní ředitel. Nakonec se řešil i náš vztah s Černobílou tribunou. V této otázce panuje mezi námi a klubem nesoulad. Situace se nám nelíbí. Uvidíme, jak se vše vyvine dál. Celkem se zde sešlo cca 40 fanoušků. Ve 20:00 se celá akce ukončila.