Členská schůze a setkání fanoušků s vedením, trenérem a zástupcem kabiny

Dne 17.7.2018 se konal sraz fanoušků s vedením FC HK, čehož bylo využito i k setkání výboru fanklubu Votroci 2000. Ten se sešel v usnášení se schopném počtu pěti lidí ze sedmi (účastni Feix, Kotouček, Roman, Šustr a Sedunka, chyběli Nymsa a Jakoubek).

Na schůzi se částečně probrala další aktivita fanklubu, nicméně bez jasných závěrů. Bylo zkontrolováno účetnictví (Kateřina Kindlová) a navrženo předání této činnosti pod její patronát – definitivní rozhodnutí však nepadlo.

Dále byl zmíněn stav placení členských příspěvků a řešení situace u členů, kteří příspěvky dosud nezaplatili (řeší Feix).

Na schůzi byl poměrem 4-0-1 (pro-proti-zdržel se) zvolen místopředseda fanklubu Votroci 2000, jímž se stal Tomáš Roman.

Za čestného člena byl s okamžitou platností jednohlasně prohlášen dlouholetý věrný příznivec hradecké kopané Pavel Wágner, známý pod přezdívkou Frkola. Výbor se mu zároveň (vzhledem k jeho osobní situaci) rozhodl odpustit nedoplatek z minulých let.

Do stejné pozice čestného člena fanklubu Votroci 2000 byl nominován i Josef Hroch, jenž se čestným členem stane od sezóny 2019/2020.

Setkání fanoušků s vedením, trenérem a zástupcem kabiny

Tradiční setkání si tentokrát vzal pod svá křídla klub, nikoliv fanklub VOTROCI 2000, protože ne všichni fanoušci, se s postoji našeho fanklubu ztotožňují. Setkání moderoval Michal Petrák, který se role zhostil skvěle. Za klub byl přítomen výkonný ředitel Jiří Sabou, člen představenstva Jindřich Vedlich, trenér A-týmu Zdenko Frťala a zástupce kabina Jirka Janoušek.

Jak už již bývá zvykem, každý si vzal své slovo. Pan Vedlich mluvil o mimořádném zastupitelstvu ohledně stadionu (pozn.: bude samostatný článek), Jiří Sabou například osvětlil situaci ohledně příchodů – odchodů a také ohledně Wesleyho Da Silvy, který nakonec “votroky” neposílí.
Nový trenér černobílých barev pan Frťala mluvil ať už o své trenérské kariéře, tak o své vizi v Hradci Králové a další. Bylo na něm vidět, že už se pohybuje okolo fotbalu řadu let a má velké zkušenosti.
Za kabinu odpovídal Jirka Janoušek, který hovořil zejména o podpoře na stadionech, která je pro tým hodně důležitá, zejména pak na domácích zápasech by rád zažíval podporu tribun a atmosféru, která tu před lety panovala.

Poté následovala diskuze a došlo na zajímavé dotazy, které byly samozřejmě přítomnými bez problému zodpovězeny a dozvěděli jsme se mnoho zajímavého.

Tímto děkujeme klubu za skvělou pořádanou akci pro všechny fanoušky a už se nemůžeme dočkat úvodního zápasu sezóny, který je už tuto neděli, kdy “votroci” zajíždí do Tábora a klub na tento zápas vypravuje autobus.