Chyba administrátora zakázky prodlouží výběr firmy na stavbu fotbalového stadionu

Kvůli chybě administrátora výběrového řízení na firmu, která postaví nový fotbalový stadion, bude muset město tuto veřejnou soutěž zrušit a vypsat znovu. Společnost, která je za přípravu výběru stavební firmy zodpovědná, opomněla prodloužit lhůtu v elektronickém systému evidence veřejných zakázek a tento systém se tak uzavřel. Ze strany města k žádnému pochybení nedošlo. Město bude po administrátorovi požadovat odpovídající sankce a zvažuje i ukončení smluvního vztahu. Formální zrušení a vypsání nové soutěže na stavební firmu musí v září potvrdit ještě městské zastupitelstvo. Termín pro zahájení stavby nového fotbalového stadionu je stále reálný na jaře příštího roku.

V rámci výběrového řízení se potenciální uchazeči běžně dotazují na další podrobnosti k zadávací dokumentaci nebo ke smlouvě o dílo. Tyto dotazy a odpovědi jsou veřejné a dodatečně je mohou využít i ostatní uchazeči. V souladu s tímto dotazováním byl dle zákona o veřejných zakázkách následně prodloužen i termín pro uzávěrku prvního kola soutěže. Administrátor této zakázky však opomněl termín prodloužit i na profilu zadavatele v internetové aplikaci Tender Aréna, tento systém již první kolo uzavřel a neumožňuje vkládat jakékoli další údaje.

Ačkoli z právního hlediska nedošlo k žádnému porušení zákona o veřejných zakázkách, pokračování výběrového řízení by znamenalo vysoké riziko jeho napadení ze strany ÚOHS nebo uchazečů, což by způsobilo daleko větší zdržení a komplikace. Původní termín zahájení stavby byl plánovaný na začátek příštího roku, termín pro zahájení stavby nového městského stadionu na jaře je však stále reálný.