Prohlášení výboru fanklubu VOTROCI 2000

Dne 8. 8. 2017 se sešel výbor fanklubu VOTROCI 2000 z.s., aby řešil:

  • nedávné odstoupení předsedy fanklubu VOTROCI 2000 Jana Kotoučka a s tím spojené personální změny
  • neutěšenou situaci ve vztazích mezi fanoušky a zástupci vedení fotbalového klubu FCHK a.s. a z toho plynoucí dlouhotrvající bojkot fandění na domácích zápasech ze strany domácích fanoušků

Výbor fanklubu VOTROCI 2000 zastává ten názor, že ač jsou vztahy mezi některými fanoušky a zástupci vedení fotbalového klubu na bodu mrazu, stále jde, nebo by alespoň nadále mělo jít, oběma znesvářeným stranám o blaho a úspěch svého milovaného fotbalového klubu. Současná situace tomu však bohužel neodpovídá. Lze ji přirovnat k rozvodu rodičů, jehož příčinou jsou zásadní názorové neshody až antipatie různých fanouškovských skupin (na straně jedné) vůči zástupcům vedení klubu, tvořících stranu druhou. Stoprocentní shoda mezi zúčastněnými stranami zřejmě nenastane nikdy, pravdou však zůstává, že ať už je názorový střet mezi oběma partnery jakkoliv velký, jeho důsledky by neměly dopadat na jejich děti, jimiž jsou v tomto případě samotní hráči, kteří jsou v celém případu pouze nešťastně přihlížejícími účastníky.

Na tomto místě jako fanklub prohlašujeme, že neorganizujeme žádný bojkot v domácím fandění, přičemž nás mrzí, že jsme z tohoto jako celek osočování. Fanklub nicméně respektuje, že každý fanoušek či skupina fanoušků má právo na svůj názor (a samozřejmě i na způsob, jakým vyjádří svůj postoj) vůči ústředním činovníkům FC HK. Jednou věcí je, že vyjádření tohoto názoru – který může nabývat formy nefandění, pokřiků, transparentů na stadionu, protestů před zápasem, po něm atp. – nemůžeme zabránit, druhou pak, že bychom ani z principu nechtěli. Samotný akt existence svobody projevu, ačkoli může být namířen proti jejich osobám, musí zástupci vedení fotbalového klubu plně respektovat. Pokud budou fanoušci za své projevy nesouhlasu se stavem věcí v klubu perzekuováni, např. strháváním protestních nápisů nebo dokonce vyváděním ze zápasů nebo nevpouštěním na ně – čímž by byla zcela zásadně znemožněna svoboda projevu – lze zcela logicky přepokládat, že ze strany fanoušků dojde k opětovnému útlumu podpory hráčů na domácích zápasech. A to si nepřeje nikdo z nás.

Názor fanklubu je takový, že pokud FC HK nebude proti případným projevům nesympatií některých skupin fanoušků násilně (viz výše) zasahovat, nebude důvod, aby tribuna mlčela. Ať už se na hřišti bude dařit nebo ne.

V každém případě věříme, že se my fanoušci i přes případné antipatie k druhé straně dokážeme přenést a v pondělí na derby se opět sejdeme v kotli v dostatečném počtu a opět to s hráči společně rozjedeme!

Za výbor fanklubu VOTROCI 2000:

Ing. Jan Sedunka
Jan Kotouček
Tomáš Roman
Jan Nymsa
Bohumil Jakoubek
Ing. Radek Feix
Dalibor Šustr