Beseda u „kulatého stolu“ se zástupci klubu a pravidelná členská schůze fanklubu

Vážení Votroci 2000,

Srdečně si Vás dovolujeme pozvat na členskou schůzi našeho fanklubu. Ta se bude konat, jak se již stalo tradicí v prostorách restaurace A-sport v Malšovicích a to v úterý 14.2. 2017 v 16,30 hodin. Programem bude schválení roční závěrky za rok 2016 a plán hospodaření na letošní rok.
Dále je potřeba prodiskutovat nastalou situaci mezi klubem, námi i ostatními fanoušky. Věříme, že tato věc není nikomu lhostejná, a my se sejdeme v hojném počtu, abychom vše řádně prodiskutovali. I proto jsme rádi, že na 18,00 hodin přijali pozvání Ing. Richard Jukl a PaeDr. Jindřich Vedlich, Ph.D., náměstek primátora Města. Oba dva jsou ochotni zodpovědět všechny i ty nejpalčivější dotazy ohledně A mužstva, vstupu nového akcionáře a plánované výstavby nového stadionu. Proto srdečně zveme i „nefanklubáky“. Mohou si zde vyjasnit své postoje.

Věříme, že tato schůze pomůže naleznout další “směr“, od kterého se odpíchneme do budoucna a dokážeme najít jednotu názorů společně ve vztahu s naším klubem.Součástí této akce bude i setkání s trenéry a novými hráči, Tomášem Jirsákem a doufejme ještě jedním fotbalistou, který by měl náš klub do té doby posílit. Plánovaný konec akce bude v 19,30 hod.

Výbor se sejde v 16,00. Kontrolní komise v 16,30.

Jménem výboru Jan Kotouček, předseda.