Důležitá informace pro zapomnětlivce

Vážení VOTROCI 2000,

blíží se nám konec roku, a tak je potřeba začít pomalu bilancovat. Proto se ozval i náš pan účetní – sekretář Zvolánek, se svou zprávou o plnění našich členských povinností. Celý rok jsme žili opravdu bohatým klubovým životem a rozhodně se nenudili. Byli jsme vidět a slyšet všude, doma i venku. Za celý rok pěkná řádka akcí: výjezdy, besedy, posezení, chorea, turnaje, propagace, pyro a charita. To všechno nestojí zrovna málo peněz. Naše členské příspěvky jsou oproti tomu všemu jenom drobné. Proto ty z Vás, kteří ještě nezaplatili členské příspěvky za letošní rok, žádám jménem “všech platičů”, aby jste těch pár stovek poslali. Není Vás mnoho, vím, že většina prostě jen zapomněla. Pokud to pošlete na účet a jdete na “Zabijačku”, doneste doklad o zaplacení. Pokud chcete zaplatit v hotovosti,  máte možnost také na “Zabijačce”, pan Zvolánek bude účasten. Členský příspěvek je 240kč/rok, zlevněný 120kč/rok. Pro úplnost doplňuji seznam lidí, kterých se to týká.

Seznam lidí: Bouček, Černý, Čížek, Dubec, Dvořák, Fiala st., Fiala ml.,Chalupa, Jerguš, Kořínek, Křížek, Kubíček Jan, Kučera, Kverek Z., Kverek M., Moravec, Moravcová, Pazourek, Rychtera, Sedláčková, Schmidt, Štěpánek, Štěpánek, Tyč, Zadražil.

Pro úplnost uvádím číslo účtu 1090054399 /0800 (zpráva pro příjemce – jméno, VS – rok narození)

PS: Pokud je mezi Vámi někdo, kdo zaplatil, nechť se ozve na tel:   Zvolánek Zdeněk – 737300388

S pozdravem za výbor VOTROCI 2000 – Jan Kotouček