Rozhovor o stadionu s Ing. Orgoníkovou

O rozhovor jsem požádal poslankyni a zastupitelku našeho města paní Ing. Orgoníkovou.

Paní poslankyně, v řadách fanoušků se objevují pochybnosti o podpoře Vaší strany probíhajícímu projektu na výstavbu nového stadionu. Od Ing. Jukla jdou opačné informace, kdy sociální demokracii a Vás konkrétně považuje za osobu nesmírně vstřícnou potřebám prvoligové kopané. Fanoušci však vnímají neustálé nové a nové průtahy, v minulém týdnu pak došlo k zamítnutí povolení k demolici na kraji, kde vládne jako nejsilnější strana právě soc. demokracie. Co se tedy na kraji stalo? Proč dochází k dalšímu pozdržení ?

Musím říci, že ČSSD vždy jasně podporovala výstavbu nového stadionu pro VOTROKY. Cítíme přímo jako svou povinnost podporovat současný schválený projekt, protože jsme pro něj hlasovali v době, kdy se vybíral ve výběrovém řízení. Tehdy z 37 členného zastupitelstva bylo přítomno 35 zastupitelů a 32 bylo pro návrh zpracovaný firmou ECE a pouze 3 proti.

Sice s obtížemi, ale již se začíná okolo stadionu alespoň papírově něco dít. Sdružení město a ECE požádalo stavební úřad magistrátu o vydání rozhodnutí o umístění stavby (územní řízení) a město požádalo stavební úřad magistrátu o vydání demoličního výměru na stadion. Demoliční výměr na stadion byl vydán, ale dosud není pravomocný, územní řízení stavební úřad magistrátu přerušil, poněvadž po městu a ECE požadoval pravomocné rozhodnutí o odstranění stavby.

Podle mého názoru demolice a umístění stavby jsou dvě rozdílné věci a územní řízení nemělo být přerušeno. Ale prosím, úředníci stavebního úřadu magistrátu rozhodli. Sdružení města a ECE však s tímto rozhodnutím nesouhlasilo, a proto se odvolalo ke krajskému úřadu, který rozhodnutí o přerušení územního řízení zrušil a vrátil stavebnímu úřadu magistrátu k novému projednání. Proti rozhodnutí o odstranění stavby se ke krajskému úřadu zase odvolala občanská iniciativa.

V odvolacím řízení však nerozhodují politici, ale opět úředníci veřejné správy tentokrát krajského úřadu. Pokud je mi známo, tak demoliční rozhodnutí bylo vráceno krajskými úředníky úředníkům města k novému projednání z důvodu procesních pochybení. Zde musím zdůraznit, že jediným kritériem, podle kterého úředníci jak města, tak kraje mohou rozhodovat, je zákon. To zajišťuje nezávislost úředníkům, na kterou v tomto ani v jiných případech nemá, či by neměla mít, politická reprezentace města či kraje žádný vliv.

Jinou otázkou by bylo, kdyby úředníci města byli pod vlivem politické či jiné reprezentace s cílem zmařit výstavbu. Osobně si to však nemyslím, spíše mohlo dojít k formálním chybám. Takže teď je rozhodnutí o demolici stavby a rozhodnutí o umístění stavby opět na startovní čáře a je na úřednících města, aby postupovali v souladu se zákonem.

 

 První informace o nutnosti přestavby stadionu jsou již z devadesátých let minulého tisíciletí. Projekt výstavby společně s ECE byl schválen tehdejším zastupitelstvem již v červnu 2008. Je březen 2012 a zatím se v Malšovicích v souvislosti se stavbou nepohnul ani ten pomyslný kamínek. Miroslav Pelta minulý týden v rozhovoru pro denní tisk řekl, že pokud Hradec do léta nepředloží stavební povolení k novému stadionu, svaz již neudělí další z řady výjimek pro FC HK a.s. a VOTROCI budou administrativně vyloučeni z ligy, protože nesplní nutná kritéria na stadion a jeho zázemí pro diváky a hráče.

Já si myslím, že by hlavně do sportu neměla vstupovat politika, takové ty politické hrátky. Pokud se dívám, jak kdo hlasuje, tak u stadionu jde často o podporu jednotlivců, ta hlasování bývají velmi rozdílná, a to i v jednotlivých klubech (zde musím podotknout, že ČSSD je v těchto hlasováních jednotná).

A právě tato nedohoda politické reprezentace města je živnou půdou pro věčné kritiky, a to pak vede k tomu, že Hradec tak dlouho čeká na nový stadion. A to je samozřejmě jednoznačně špatně.Teď je míč je na straně města a jeho úřednících. Musí postupovat v souladu se zákonem bez zbytečných průtahů, abychom se nestali svědky konce první ligy v Hradci Králové.

 

Vím o vás, že vy sama na fotbal v Hradci chodíte. Byla jste na prvním domácím zápasu jara?

Bohužel to krásné vítězství nad SPARTOU jsem viděla jen v televizi, nemohla jsem přijet. Hráči udělali velkou radost všem fanouškům a uhráli také důležité body. Věřím, že po sportovní stránce Hradec ligovou příslušnost potvrdí. Byla bych velmi nerada, kdyby ji ztratili kvůli stadionu.

 

Děkuji za rozhovor.